زنی با انگشتر عقیق

وقتی گرفتاریهای این دنیا چون خوابهای پریشان می گذرند پس شکیبا باش...امام علی(ع)

لباسا قبلا جیب داشت نه یکی که چند تا ، نه فقط لباسای مردونه که لباسای زنونه هم ، جیبها انیس و دوست خوبی برامون بودن زمستونا دستهامونو گرم میکردن تابستونا از افتاب حفظ ، دیگه لازم نبود برای چهار تا بادوم و بسته یا تخمه و یه کلید و یه کم پول کیف برداریم

کم کم جیبا تبدیل شدن به جیب نما ، یعنی فقط شکل ظاهری برای زیبایی لباس  داشتن ، آخ که چقدر لجم میگرفت وقت پرو لباس ، دست تو جیبش میکردم میدیدم لبه اش با کوک بسته شده

چرا جیب با این اینهمه فایده کنار گذاشته شد نمیدونم شاید بخاطر یه کف دست کمتر پارچه مصرف کردن یا دوخت سریعتر یا تنبل شدن خیاط هانوشته شده در شنبه 10 تیر 1396ساعت 17:41 توسط شکیبا نظرات (13)

Design By : Pars Skin